شجاعت و ترس چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

شجاعت و ترس چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

شجاعت و ترس چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ با وجود ارتباط ترس و شجاعت، هنوز ساز و کار این ارتباط به خوبی شناخته نشده است. افراد بی‌‌باک و متهور به صورت شجاعانه نیز رفتار می‌‌کنند اگرچه شجاعت و بی‌‌ترسی اغلب بصورت مترادف به‌کار می‌‌روند اما بسیاری از دانشمندان معتقدند که پشتکار و مقاومت خالص‌‌ترین شکل شجاعت می‌‌باشد.

راچمن در مقالهای که در سال ۴۸۹۱ در مجله رفتار درمانی با عنوان «ترسوشجاعت» منتشر شده است اظهار میداردکه افراد بی‌باک و متهور به صورت شجاعانه نیز رفتار می‌کنند اگرچه شجاعت و بی‌ترسی اغلب بصورت مترادف به‌کار می‌روند اما بسیاری از دانشمندان معتقدند که پشتکار و مقاومت خالص‌ترین شکل شجاعت می‌باشد. در واقع راچمن فرض کرد که شجاعت شامل طلبیدن و نزدیک‌شدن به موقعیت خطرناک علیرغم وجود ترس ذهنی می‌باشد. در این مورد پاسخ‌های فیزیولوژیکی فرد را می‌توان بصورت فراهم آوردن موقعیت استرس یا ترس‌آور و چگونگی پاسخ او به این موقعیت‌ها مورد اندازهگیری قرار داد.

ترس و واکنش‌های بدنی به آن:

قبل از این تحقیق راچمن تمام تمرکز خود را بر روی توصیف ذهنی ترس و ارتباط آن با پاسخ‌های بدنی گذاشته بود. همچنانکه دانش او از ترس و اظهارات بدنی آن افزایش می‌یافت، جهت تحقیقاش نیز به سوی ارتباط بین شجاعت و ترس تغییر مسیر داد. اساس کارهای قبلی او و همکارانش به این شکل بود که آنها آزمودنی‌ها را در موقعیت استرسزا قرار می‌دادند و پاسخهای ذهنی، رفتاری و روانفیزیولوژیایی آنها را اندازه میگرفتند. نتایج مطالعات او نشان داد افرادی که فعالیتهای توام با شجاعت را انجام میدهند، احتمالا در پاسخی (چه رفتاری و چه فیزیولوژیایی) که به ترس نشان می‌دهند نیز متفاوت از افرادی خواهند بود که این فعالیت‌ها را انجام نمی‌دهند.

شجاعت در امتداد ترس:

راچمن تلاش کرد تا درک کند که چرا برخی از افراد به هیجان ترس به‌صورت شجاعانه پاسخ میدهند. او مطالعاتش را با چتربازان انجام داد. ارزیابی او از ترس ذهنی و ملامت‌های فیزیولوژیکی مربوط به آن نشان داد که چتربازان در هنگام شروع برنامه پرش از هواپیما مقدار متوسطی از ترس را تجربه می‌‌کنند اما ترس آنها هنگام پریدن کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این او دریافت که اجرای برنامه پرش علیرغم وجود ترس نتیجه کاهش ترس افراد می‌باشد

The post شجاعت و ترس چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ appeared first on آلامتو.